Terms and Conditions | Crazylegs

Scrol naar beneden voor / scrol down for the English version
- PRIVACYBELEID / PRIVACY POLICY
- INSCHRIJVINGSBELEID / ENROLLMENT POLICY
- HUISREGELS / HOUSE RULES 
- GEDRAGSCODE / CODE OF CONDUCT

(+ English below)

PRIVACYBELEID

Onze identiteit: Break a Leg VZW, Crazy Legs Dance School, Sint-Salvatorstraat 18A, 9000 Gent. Contactpersoon: Anja Debruyn, anja(at)crazylegs.be of info(at)crazylegs.be. 

Algemeen

Break a Leg VZW (= Crazy Legs Dance School) respecteert de privacy van al haar dansers. We behandelen alle gegevens vertrouwelijk. Break a Leg VZW zal uw gegevens niet aan derden verkopen of anderszins openbaar maken.

Uw gegevens

Break a Leg VZW legt een aantal gegevens vast om uw inschrijvingen en uw verblijf op onze website zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Voor inschrijvingen hebben wij uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en uw dansachtergrond nodig. Wij verwerken deze gegevens om een verzekering te kunnen afsluiten en om u op de hoogte te kunnen houden van wijzigingen in het lesschema.

Naast deze informatie legt Break a Leg VZW uw betalingsgegevens vast. Deze gegevens bestaan uit uw betaalwijze, betaal- en registratiestatus. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor ons registratiesysteem en het bijhouden van een geschiedenis.

Bij inschrijving voor een cursus, komt u automatisch op de mailinglijst van onze nieuwsbrief. Gemiddeld 1 keer per maand zal u die ontvangen. Daarnaast kan u van ons gerichte nieuwsbrieven ontvangen met specifieke informatie over ons aanbod of maatregelen die voor u interessant kunnen zijn. Wenst u zich uit te schrijven op onze elektronische nieuwsbrief, kan dat via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verder legt Break a Leg VZW uw IP-adres vast, dit uitsluitend om bezoekersstatistieken te genereren.

Ook maken we op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die onze internetserver naar uw computer stuurt en die op uw harde schijf worden opgeslagen. In cookies worden gegevens bijgehouden over uw bezoek van de site. Deze informatie wordt op de website gebruikt om inloggegevens, de inhoud van uw winkelwagentje en de presentatie van gegevens bij te houden of aan te passen. U kunt uw browser instellen zodat deze geen cookies meer accepteert.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Weblinks

Tijdens het gebruik van de Crazy Legs website kunt u weblinks tegenkomen naar websites van derden. Break a Leg VZW heeft geen invloed op de inhoud van deze websites en kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor gebruik of inhoud van deze websites.

Beveiliging

Break a Leg VZW gebruikt een beveiligde database om uw gegevens in op te slaan. Wij gebruiken een beveiligingsniveau dat passend is bij de gevoeligheid van de gegevens.

Crazy Legs geeft persoonsgegevens door aan:

 • Danspunt vzw voor de verzekering ‘'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid'
 • Sportdienst Stad Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent voor de jaarlijkse aanvraag van verlenging als erkende sportclub
 • Inform BVBA, Mortselstraat 22, 2650 Edegem als beheerder van haar databestand of CRM systeem
 • GSM nummers worden geïmporteerd voor het overbrengen van last minute berichten aan cursisten
 • Crazy Legs maakt gebruik van Google Analytics, One Drive for business

Hoe lang bewaart Crazy Legs de gegevens? 

Crazy Legs bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn en ten laatste tot de persoon vraagt de gegevens te verwijderen.

Wie heeft er toegang tot de gegevens? 

De vaste administratieve medewerkers en bestuursleden hebben toegang tot alle persoonlijke profielgegevens. De dansleerkracht van de danscursus waarvoor werd ingeschreven heeft toegang tot een beperkt aantal gegevens die relevant zijn voor die cursus. 

Inzage en correctie persoonsgegevens

Op verzoek geven wij u inzage in de gegevens die wij over u bijhouden. Wanneer deze gegevens onjuistheden bevatten kunt u dit aangeven, waarop wij de correctie doorvoeren. Algehele verwijdering van uw gegevens uit onze database is mogelijk mits rechtstreeks contact op te nemen met onze databeheerder Inform BVBA. Inzage, verandering of verwijdering van uw gegevens kan enkel door middel van een ondertekende brief.

Overig

Mocht een wijziging van onze Privacy Policy nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. U heeft dan de mogelijkheid om uw deelname te weigeren.

Als u vragen of opmerkingen heeft betreffende ons privacybeleid of onze naleving daarvan, dan kan u met ons contact opnemen op info(at)crazylegs.be.
 

INSCHRIJVINGSBELEID

1. Inschrijvingsvoorwaarden 

Je dansles dient betaald te zijn voor aanvang van de dansles. Alleen wie voor aanvang van de dansles ingeschreven is én betaald heeft, kan deelnemen. Zo kunnen we je tijdig verzekeren en kunnen we oordelen of er voldoende inschrijvingen zijn voor de dansles. Wie dit niet doet 36 uur voor de dansles van start gaat kan vervangen worden door iemand op de wachtlijst. 

2. Kortingen

Volgende kortingen zijn van toepassing: 

 • Enkel studenten tot 26 jaar genieten het studententarief. Je stuurt ons een kopie van je studentenkaart (info(at)crazylegs.be). 
 • Een Uitpas met kansentarief (regio Gent) geeft recht op 80% korting. Je dient de code van je Uitpas in te geven bij registratie. 
 • Volg je meer dan 20u les in 1 semester, dan krijg je 20% korting op elk volgend uur. Deze korting wordt automatisch verrekend. 
 • Als je een volledige lessenreeks Lindy Hop of Tap volgt krijg je een couponcode ter waarde van 12,80 euro. Die code kan je inzetten bij ons aanbod Authentic Jazz. Je moet de code ingeven bij je registratie. 

3. Mutualiteiten

Sommige mutualiteiten bieden een terugbetaling aan wanneer je je inschrijft bij een sportclub. Neem de nodige documenten mee tijdens één van de eerste lessen, zodat wij ze kunnen ondertekenen. Vul alvast zelf de gegevens in: Break a leg vzw, Sint-Salvatorstraat 18A, 9000 Gent, info(at)crazylegs.be. 

4. Verzekering

In het inschrijvingsgeld voor de danslessen zit een verplichte bijdrage voor een verzekering Lichamelijke ongevallen en Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, afgesloten via onze sportfederatie Danspunt. Deze is enkel geldig gedurende de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van Crazy Legs. Je bent niet verzekerd tijdens activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd.

5. Verloop van de lessenreeksen 

Er zijn verschillende lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. In samenspraak met de leerkracht kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend niveau. De cursist dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, soms ook op een andere dag plaatsvindt. 

6. Wat zijn de annulatievoorwaarden? 

Wat bij annulatie of stopzetting van de lessen?

Er zijn verschillende scenario’s:

 • Je verwittigt Crazy Legs 15 dagen voor de lessen starten: we rekenen 15% aan voor administratiekosten en betalen de rest terug.
 • Je hebt betaald, maar komt niet naar de lessen of verwittigt ons later dan 15 dagen voor aanvang van de lessen: het volledige bedrag wordt ingehouden.
 • Je beslist te stoppen in de loop van de lessenreeks: je cursusgeld wordt niet teruggestort. Bij voorlegging van een geldig medisch attest kunnen het aantal niet gevolgde lessen, verminderd met 15% van het inschrijvingsgeld als administratiekosten, terugbetaald worden. Je kan je laten vervangen door een danser van dezelfde rol die toestemming heeft om deel te nemen aan dit niveau, zodat je danspartner kan blijven les volgen OF je partner kan terugbetaling vragen, verminderd met 15% administratiekosten.
 • De fysieke lessen kunnen niet doorgaan door overmacht, bijv. door de overheidsmaatregelen t.g.v. de Covid-19 epidemie. We zorgen voor een (online en/of solo) alternatief. Als we geen alternatief voorzien, krijg je 100% terugbetaald. 

7. Wat als de lessen geannuleerd worden door Crazy Legs? 

Crazy Legs behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. 

Indien de volledige cursus geannuleerd wordt wegens te weinig inschrijvingen, betalen we het inschrijvingsgeld integraal terug. 

Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar een vervanger voor de lesgever. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden. Indien ook dit om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les teruggestort worden. Indien een inhaalles wel voorzien wordt en de cursist kan niet aanwezig zijn op deze les is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

8. Aanwezigheidslijsten 

Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan de lesgever de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven of niet betaald heeft, kan niet deelnemen. Gedurende het verdere verloop van de cursus zullen op regelmatige momenten de inschrijvingen gecontroleerd worden.
 

HUISREGELS 

 1. Gebruik schoenen die je enkel gebruikt om te dansen! Vergeet je je schoenen, dan moet je op blote voeten of kousen dansen.
 2. Kom op tijd, zo kan iedereen ongestoord en gelijktijdig beginnen.
 3. Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen.
 4. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk (net zoals uw dansstijl).
 5. Gebruik van zelf meegebracht water is toegestaan tijdens het volgen van de dansles. Vermijd afval, spaar het milieu en je portemonnee en gebruik hervulbare flesjes / drinkbussen! 
 6. Laat het toilet proper achter.
 7. Laat de danslokalen proper en ordelijk achter.
 8. De docent bepaalt het dansniveau van de deelnemer, dit ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer.
 9. Crazy Legs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of andere eigendommen. 
 10. Wij tolereren geen enkele vorm van intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Wij verplichten iedereen onze gedragscode te volgen (zie onder). 

Niet naleven van de huisregels

Bij het niet naleven van de vermelde huisregels kan Crazy Legs u vragen de dansles te verlaten. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels, kan u de toegang tot alle activiteiten in de toekomst worden ontzegd. 

In het geval van grensoverschrijdend gedrag of intimidatie volgen wij een procedure. Iedereen kan deze procedure opvragen. Meer informatie in de gedragscode (zie onder).

Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie.
 

GEDRAGSCODE 

Algemeen

Crazy Legs wil een veilige en comfortabele danservaring creëren voor iedereen. Alle dansstudenten, leerkrachten, werknemers, freelancers, gasten en vrijwilligers moeten zich houden aan deze gedragscode. Crazy Legs zal deze gedragscode opvolgen tijdens de lessen. We verwachten medewerking van iedereen om een veilig omgeving voor iedereen te waarborgen. 

Heb je hulp nodig of wil je praten met iemand? Je kan mailen naar info(at)crazylegs.be, of een fixer of leerkracht persoonlijk aanspreken. 

Spreek je graag met een vertrouwenspersoon, dit zijn ze:  

 • Christophe Vermeire, Voorzitter  Raad van Bestuur Crazy Legs, christophe.vermeire(at)skynet.be of 0499/56 53 19
 • Anja Debruyn, Coördinator en Fixer Crazy Legs, anja(at)crazylegs.be of 0486/84 69 05
 • Leen De Rooms, Fixer Crazy Legs, leen(at)crazylegs.be of 0485/42 06 06
 • Maaike Oosterlijnck, dansleerkracht Crazy Legs, maaike.oosterlijnck(at)telenet.be of 0485/70 39 42

Gedragscode

Crazy Legs wil een veilige en comfortabele danservaring creëren voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, vermogen, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras of religie (of gebrek daaraan). We tolereren geen enkele vorm van intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Deelnemers die deze regels overtreden, kunnen zonder terugbetaling worden uitgesloten van de danslessen.  Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Intimidatie of grensoverschrijdend gedrag kan gaan om beledigende mondelinge opmerkingen met betrekking tot geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, beperking, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, religie; seksuele beelden in openbare ruimtes, opzettelijke intimidatie, stalking, intimiderende fotografie of opname, aanhoudende verstoring van workshops of andere gebeurtenissen, ongepast fysiek contact, ongewenste seksuele aandacht,... Deze lijst is niet exhaustief. 

Deelnemers die worden gevraagd om dit gedrag te stoppen, worden geacht dat onmiddellijk te doen.

Crazy Legs volgt een procedure bij het opvolgen van een melding rond storend, grensoverschrijdend of intimiderend gedrag. Je kan deze opvragen door te mailen naar info(at)crazylegs.be. 

Noot: wanneer één van de vertrouwenspersonen zelf betrokken is bij de melding zal deze buiten de procedure gehouden worden en behandeld worden als de melder of de persoon die het gedrag stelt. 

Als je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of als je je zorgen maakt, neem dan zo snel mogelijk contact op. Dit kan via ons algemene e-mailadres info(at)crazylegs.be. Als je liever iemand persoonlijk aanspreekt, dit zijn onze vertrouwenspersonen: 

 • Christophe Vermeire, Voorzitter  Raad van Bestuur Crazy Legs, christophe.vermeire(at)skynet.be of 0499/56 53 19
 • Anja Debruyn, Coördinator en Fixer Crazy Legs, anja(at)crazylegs.be of 0486/84 69 05
 • Leen De Rooms, Fixer Crazy Legs, leen(at)crazylegs.be of 0485/42 06 06
 • Maaike Oosterlijnck, dansleerkracht Crazy Legs, maaike.oosterlijnck(at)telenet.be of 0485/70 39 42

We verwachten dat alle dansers bij Crazy Legs deze regels volgen tijdens danslessen, workshops en social dances. Dank u! 

Deze gedragscode is gebaseerd op www.berlinbalboaweekend.de/code-of-conduct/. Voel je vrij om deze ook te gebruiken of aan te passen, voor je eigen danslessen of event. 

 

 

 

ENGLISH

PRIVACY POLICY 

Our identity: Break a Leg VZW, Crazy Legs Dance School, Sint-Salvatorstraat 18A, 9000 Ghent. Contact: Anja Debruyn, anja(at)crazylegs.be or info(at)crazylegs.be. 

General

Break a Leg VZW (= Crazy Legs Dance School) respects the privacy of all its dancers. We ensure that all data is treated confidentially. Break a Leg VZW will not sell or otherwise disclose your data to third parties.

Your data

Break a Leg VZW records a number of details to make your registrations and your stay on our website as pleasant as possible.

For registrations we need your name, address, date of birth, email address, telephone number and your dance background. We process this data to insure you during the dance lessons and to keep you informed of changes in the lessons schedule.

In addition to this information, Break a Leg VZW records your payment details. This data consists of your payment method, payment and registration status. We only use this information for our registration system and to keep a history.

When registering for a course, you will automatically be added to the mailing list of our newsletter. On average, you will receive it once a month. In addition, you can receive targeted newsletters from us with specific information about our offer or measures that may be of interest to you. If you wish to unsubscribe from our electronic newsletter, you can do so via the link at the bottom of the newsletter.

Furthermore, Break a Leg VZW records your IP address, this only to generate visitor statistics.

We also use cookies on the website. These are small files that our internet server sends to your computer and that are stored on your hard drive. Cookies keep track of your visit to the site. This information is used on the website to track or adjust login details, the contents of your shopping cart and the presentation of data. You can set your browser so that it no longer accepts cookies.

If you decide to write a review, you can choose whether to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of our visitors, but reserve the right not to publish contributions that do not meet our site conditions.

Web links

While using the Crazy Legs website, you may come across web links to third party websites. Break a Leg VZW has no influence on the content of these websites and therefore cannot take responsibility for the use or content of these websites.

Security

Break a Leg VZW uses a secure database to store your data. We use a level of security appropriate to the sensitivity of the data.

Crazy Legs transfers some of your personal data to:

 • Danspunt vzw for the insurance 'Physical accidents and Civil liability'
 • Sports Department of the City of Ghent, Zuiderlaan 13, 9000 Ghent for the annual application for renewal as a recognized sports club
 • Inform BVBA, Mortselstraat 22, 2650 Edegem as manager of its database or CRM system
 • GSM numbers are imported for the transmission of last minute messages to students
 • Crazy Legs uses Google Analytics, One Drive for business

How long does Crazy Legs keep the data?

Crazy Legs retains the data indefinitely and at the latest until the person asks to delete it.

Who has access to the data?

The administrative staff and board members have access to all personal profile data. The dance teacher of your dance course has access to a limited number of data relevant to that course.

Inspection and correction of personal data

On request we give you access to the data we keep about you. If this information contains inaccuracies, you can indicate this and we will make the correction. General deletion of your data from our database is possible if you contact our data manager Inform BVBA directly. Access, change or deletion of your data is only possible by means of a signed letter.

Other

If a change to our Privacy Policy is necessary, you will always find the most recent information on this page. You then have the option to refuse your participation.

If you have any questions or comments regarding our privacy policy or our compliance with it, you can contact us at info(at)crazylegs.be. 
 

ENROLLMENT POLICY 

1. Registration conditions

Your dance class must be paid before the dance class starts. Only those who are registered and have payed before the start of the dance class can join the course. This way we can insure you in time and we can assess whether there are enough registrations for the dance class. Those who do not complete their registration and payment 36 hours before the dance class starts can be replaced by someone on the waiting list.

2. Discounts

The following discounts are available: 

 • Only students younger than 26 can enjoy the student discount. You have to email us a copy of your student card (info(at)crazylegs.be). 
 • The ‘Uitpas met kansentarief’ (region Ghent) gives you an 80% discount. You have to enter the code of the Uitpas when you register. 
 • Do you follow more than 20 hours of class in one semester? You’ll get a 20% discount every next hour. The system calculates this automatically. 
 • When you follow a full class of Lindy Hop or Tap, you’ll get a couponcode (value € 12,80). You can use the couponcode in our Authentic Jazz lessons. You have to enter the code when you register. 

3. Health insurance funds

Some health insurance funds offer a refund when you register with a sports club. Take the necessary documents with you during one of the first lessons, so that we can sign them. You can already fill in this information yourself: Break a leg vzw, Sint-Salvatorstraat 18A, 9000 Ghent, info(at)crazylegs.be.

4. Insurance

The registration fee for the dance lessons includes a contribution for insurance against physical accidents and civil liability, taken out through our sports federation Danspunt. This is only valid during the teaching activities under the guidance of a teacher of Crazy Legs. You are not insured during activities at your own initiative. You are not insured when you register or pay late.

5. Lessons

There are different series of classes per school year. For most of our dances, several levels are provided. In consultation with the teacher you can transfer to the next level after one or more series of lessons. The student should take into account that this next level usually takes place at another hour, sometimes also on another day. 

6. What is the cancellation policy?

What if you want to cancel or stop the lessons? 

There are several scenarios:

 • You have paid and you notify Crazy Legs 15 days before classes start: we charge 15% for administration costs and refund the rest. 
 • You have paid but do not attend the lessons, or notify us later than 15 days before the start of the lessons: the full amount will be retained. 
 • You decide to stop during the course: your course fee will not be refunded. On presentation of a valid medical certificate, the number of lessons not taken, less 15% of the registration fee as administration costs can be refunded. You can replace yourself by another dancer with the same role (lead or follow) and level of dancing, so that your dance partner can continue the lessons OR your partner can ask for a refund, less 15% administration costs. 
 • The physical lessons cannot take place due to force majeure, e.g. the government restrictions due to the Covid-19 epidemic. We provide a (online and/or solo) alternative. If we do not provide an alternative, you will be refunded 100%. 

7. What if the classes are cancelled by Crazy Legs?

Crazy Legs always has the right to cancel a course if there are insufficient registrations or if the teacher is unavailable due to illness or force majeure. 

If the entire course is canceled due to too few registrations, we will refund the registration fee in full.

If a lesson is canceled due to the teacher being prevented from doing so, a teacher replacement will be sought. If no replacement can be found, the missed lesson will be made up later. If this is not possible for practical reasons, the course fee of the missed lesson will be refunded. If there is a make-up class and the student can not attend it, the registration fee is not refundable. Furthermore, there is no additional compensation for the registered participants.

8. Attendance lists  

The teacher can check the attendance and payment of the participants on the basis of attendance lists. Those who are not registered or have not paid can not participate. During the course of the course, registrations will be checked at regular intervals.
 

HOUSE RULES 

 

 1. Use shoes that you only use for dancing! If you forget your shoes, you have to dance barefoot or in stockings.
 2. Be on time, so that everyone can start undisturbed and simultaneously.
 3. There is a general smoking ban in our premises.
 4. Each membership is strictly personal (just like your dance style).
 5. Use of self-brought water is allowed during the dance class. Avoid waste, save the environment and your wallet and use refillable bottles / water bottles!
 6. Please leave the toilet clean.
 7. Leave the dance halls clean and orderly.
 8. The teacher determines the dance level of the participant regardless of the participant's previous dance experience.
 9. Crazy Legs cannot be held responsible for lost clothing and / or other property.
 10. We do not tolerate any form of intimidation or unacceptable behavior. We require everyone to follow our code of conduct (see below). 

Breach of the house rules 

If you do not follow these house rules, Crazy Legs can ask you to leave the dance class. If you repeatedly fail to comply with the house rules, you may be denied access to all activities in the future. 

In case of unacceptable behavior or intimidation, Crazy Legs follows a procedure. Everyone can ask to see this procedure. More information in the code of conduct (see below). 

When criminal offenses are established, a report is made to the police. 

 

CODE OF CONDUCT 

General

Crazy Legs is dedicated to provide a safe and comfortable dance experience for everyone. Therefore all dance students, teachers, employees, freelancers, guests and volunteers are required to comply with the following code of conduct. Crazy Legs will enforce this code throughout the lessons. We are expecting cooperation from all participants to help ensure a safe environment for everybody.

Do you need help or want to talk to somebody? Email info(at)crazylegs.be, of speak to a fixer or teacher in person. 

You would like to speak to one of our confidential advisors? Here they are: 

 • Christophe Vermeire, Member of the board Crazy Legs, christophe.vermeire(at)skynet.be or 0499/56 53 19
 • Anja Debruyn, Coördinator and Fixer Crazy Legs, anja(at)crazylegs.be or 0486/84 69 05
 • Leen De Rooms, Fixer Crazy Legs, leen(at)crazylegs.be or 0485/42 06 06
 • Maaike Oosterlijnck, dance teacher Crazy Legs, maaike.oosterlijnck(at)telenet.be or 0485/70 39 42

Code of conduct

Crazy Legs is dedicated to provide a safe and comfortable dance experience for everyone, regardless of gender, age, sexual orientation, ability, physical appearance, body size, race, or religion (or lack thereof). We do not tolerate harassment or unacceptable behaviour. Participants violating these rules may be expelled from the dance classes without a refund. When criminal offenses are established, a report is made to the police. 

Harassment or unacceptable behaviour includes offensive verbal comments related to gender, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, religion; sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, harassing photography or recording, sustained disruption of workshops or other events, inappropriate physical contact, unwelcome sexual attention,... This list is not exhaustive. 

Participants asked to stop any harassing or unacceptable behavior are expected to comply immediately.

Crazy Legs follows a procedure for following up on a report about unwanted behaviour. Everyone can ask to see this procedure by mailing at info(at)crazylegs.be. 

Note: if one of the confidential advisors is involved of the report, he or she will be excluded from the procedure and treated as the reporter or the person who conducts the behavior.  

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, you can contact us through our general email info(at)crazylegs.be. If you rather speak to someone in person, here are our confidential advisers: 

 • Christophe Vermeire, Member of the board Crazy Legs, christophe.vermeire(at)skynet.be or 0499/56 53 19
 • Anja Debruyn, Coördinator and Fixer Crazy Legs, anja(at)crazylegs.be or 0486/84 69 05
 • Leen De Rooms, Fixer Crazy Legs, leen(at)crazylegs.be or 0485/42 06 06
 • Maaike Oosterlijnck, dance teacher Crazy Legs, maaike.oosterlijnck(at)telenet.be or 0485/70 39 42

We expect all dancers at Crazy Legs to follow these rules at dance lessons, workshops and social dances. Thank you!

This code of conduct was based on www.berlinbalboaweekend.de/code-of-conduct/. Feel free to use this, as-is or in a modified form, for your own dance classes or event.